Karsidin, B., Subagja, S., & Alfarizi, R. (2022). Perbandingan Kadar Fenolik Total Antara Seduhan Daun Tin ( Ficuc crica L.) dan Teh Kombucha Daun Tin (Ficuc carica L.). PRAEPARANDI : Jurnal Farmasi Dan Sains, 6(1), 20 - 33. doi:10.58365/ojs.v6i1.180